باکس چی
زندگی - ندای زندگی
یکشنبه 22 آبان‌ماه سال 1390ما خوب یاد گرفتیم در آسمان مثل پرندگان باشیم !!!

 در آب مثل ماهیها!!!

اما هنوز یاد نگرفتیم

 روی زمین چگونه زندگی کنیم
 ریچارد نیکسون