باکس چی
مذهب - ندای زندگی
شنبه 19 آذر‌ماه سال 1390خداوندا به مذهبی‌ها بفهمان که مذهب اگر پیش از مرگ به کار نیاید...


پس از مرگ به هیچ کار نخواهد آمد...


"دکتر علی شریعتی"