باکس چی
سیلی زندگی - ندای زندگی
یکشنبه 9 بهمن‌ماه سال 1390سیلی واقعیت رو...

درست اون وقتی می خوری...

که وسط زیباترین رویا هستی...