باکس چی
نیم کیلو باش مرد باش - ندای زندگی
چهارشنبه 9 آذر‌ماه سال 1390من از همه آقایان عذر خواهی میکنم


بدل نگیرید این مثال تصویری است